Listopad 2006

Historie Sboru - nový

30. listopadu 2006 v 10:46 | Martin
Dovoluji si všechny návštěvníky stránek upozornit, že jsem zařadil na stránky novou rubriku Historie Sboru. Kdo bude mít zájem, může si tuto historii přečíst a já budu osobně rád, když to někoho bude zajímat a samozřejmě budu také rád, když mi případně napíšete do komentáře, co Vám na těchto stránkách ještě chybí a jak by jste je případně vylepšily a já se pokusím s tím něco udělat. Děkuji všem.

Sbor v letech 1980-1993 - část 3

30. listopadu 2006 v 10:37 | Martin |  Historie sboru
odsoudil toto družstvo na 3. místo. V kulturně-výchovné práci byl pořádán ples, dětský karneval, ostatková merenda, pouťová zábava, dva karnevaly, zájezd do Bratislavy a Znojma. Dne 1. 12. 1990 se konala akce pro důchodce "a léta běží".

V roce 1991 byla věnována pozornost i technice a výstroji. Péči o vozidlo a agregáty převzali mladí členové Jaromír Laštuvička ml. a Miloš Zrcek. Byla provedena generální oprava PS 12. Nezřídka se soutěží zúčastňovala 3 družstva z Dolních Studének. V Hrabišíně dokonce 4 družstva, když v soutěži veteránů družstvo Dolních Studének zvítězilo.

I počátek roku 1993 zastihuje Sbor v plné práci. Byly již uspořádány tradiční kulturní akce začátku roku, a to ples, dětský karneval a ostatková merenda. Sbor se intenzivně připravuje k oslavám svého 100 letého jubilea.

Sbor v letech 1980-1993 - část 2

30. listopadu 2006 v 10:29 | Martin |  Historie sboru
Nový předsedou je zvolen Stanislav Ženožička, který tuto funkci vykonává do roku 1991.

V roce 1988 se Sbor účastní námětového cvičení v Rapotíně. V prvém kole požárního sportu se družstvo Sboru umístilo na 3. místě, zúčastnilo se řady pohárových soutěží. Na 1. místě se umístilo na soutěži v Klášterci, na 2. místě v Rohli, na 3. místě v Dolních Studénkách a Chromčil. V tomto roce bylo také rozhodnuto vybudovat sklad za zbrojnicí, neboť starý dřevěný sklad již dosloužil. Díky iniciativě Milana Churavého, se podařilo v závěru roku zajistit v Šumperku stavební materiál.

V roce 1990 družstvo dorostenců se v celoroční činnosti umístilo na 6. místě. V soutěži "O putovní pohár komise mládeže" po 1. místě ve štafetě jen nezdařený požární útok

Sbor v letech 1980-1993

30. listopadu 2006 v 9:56 | Martin |  Historie sboru
V roce 1980 je zahájena výstavba požární dráhy za Sokolovnou a je třeba vyzvednout iniciativu členů výboru, zejména Milana Churavého, který absolvuje celou řadu jednání. V březnu 1980 Jaromír Laštuvička, Jiří Vénos a Milan Churavý odvážejí objednávku do Karosy Jaroměř, kde jednají s ředitelem a vedoucím odbytu. Dne 10. 7. 1980 získává Sbor novou techniku - požární vozidlo Avie 30 DVS 12 a požární agregát PS 12.

V roce 1981 byla dokončena požární dráha za Sokolovnou a poprvé v tomto roce se zde uskutečnil Memoriál Jana Zajíce.

V roce 1982 Sbor zasahuje u požáru rodinného domku v Králci, pokračuje ve výcviku a školení členů. V tomto roce je na požární dráze za Sokolovnou pořádána soutěž "O putovní pohár ČSŽ", které se účastní 10 ženských družstev, a to i z družebního okresu Prievidza.

V roce 1984 zasahoval Sbor při opakovaných záplavách vesnice. Bylo vypumpováno 28 sklepů a studní a výrazně tak byla občanům poskytnuta pomoc. Sbor zasahoval při požáru rodinného domku v Postřelmově, když družstvo dorostenců, vracející se ze soutěže, zpozorovalo požár a tento před příjezdem požárního útvaru zlikvidovalo. K lepší organizaci kulturních akcí bylo za účasti celé řady členů vyrobeno 40 zahradních stolů a přes 80 kusů laviček.

V roce 1985 zasahuje Sbor při požáru rodinného domku v Dolních Studénkách a prakticky před příjezdem požárního útvaru požár likviduje. Sbor spolupracuje i s dalšími složkami v rámci obce. V tomto roce v zájmu zabezpečení vyžití dětí v zimních sportech, zajišťuje dovoz ocelového lana z Frýdku-Místku pro lyžařský vlek TJ Sokol. V závěru roku 1985 dochází opět ke změně ve vedení Sboru, kdy dosavadní předseda Milan Churavý odstupuje a novým předsedou je zvolen

Sbor v letech 1970-1979

30. listopadu 2006 v 9:32 | Martin |  Historie sboru
V roce 1970 má Sbor již dvě družstva mužů, která se pravidelně zúčastňují soutěží. Je uspořádán 1. ročník Memoriálu Jana Zajíce, kterého se zúčastnilo 6 družstev. Družstva se však zúčastnila soutěží i mimo náš okres, a to v Bruntále a Rýmařově.

Sbor i v tomto roce pomáhá TJ Sokol v dokončení přístavby Sokolovny. V kulturní oblasti uspořádal Sbor ples, Dětský karneval a pod jeho záštitou se uskutečnil první ples důchodců. Uspořádal i zájezd pro své členy do Lednice a Hodonína.

Dne 5. 9. 1971 zasahuje při požáru n. p. Moravolen Sudkov a dne 15. 9. 1971 u požáru stohu v Sudkově. Dorostenci v tomto roce zvítězili na okresní soutěži. Dobrá práce Sboru se odrazila v hodnocení soutěže "O nejlepší požární sbor". Dolní Studénky se umístily na 2. místě v okrese.

Rok 1973 je rokem oslav 80 let trvání Sboru. Slavnostní schůze se konala dne 22. 6. 1973 a v rámci oslav byl uspořádán již III. ročník Memoriálu Jana Zajíce.

V roce 1974 družstva mládeže soutěží na okrskové soutěži, družstvo žákyň vítězí a vítězí i v okresním kole.

V roce 1975 je mládež rovněž zapojena do soutěží a na okrskové soutěži se žačky umísťují na 1. místě a žáci na 2. místě. V rámci kulturně-výchovné práce pořádá Sbor ples, Dětský karneval, Ostatkovou merendu, zájezd dětí do Polska.

I rok 1976 byl na činnost velmi bohatý. Družstva Sboru se zúčastňovala soutěží, kde dosahovvala velmi dobrých výsledků. Muži se zúčastnili 13 pohárových soutěží a zvítězili v Bušíně, Leštině, Dlouhomilově, Rájci a Libině. V práci s mládeží byla zapojena dvě družstva žáků, která se v soutěži umístila na 3. a 4. místě. Největšího úspěchu však dosáhlo družstvo dorostenek pod vedením Bohumíra Lokajíčka. Po vítězství v okrskové a okresní soutěži postoupilo toto družstvo do krajské soutěže v Novém Jičíně, kde opět zvítězilo a postoupilo poprvé v historii Sboru do celostátního kola, které bylo uspořádáno v Plzni. V oblasti kulturní práce je nutno zaznamenat ples na dvou sálech a poprvé vlastní oslavu MDŽ.

Historie Sboru

29. listopadu 2006 v 17:26 | Martin
Dovoluji si všechny návštěvníky stránek upozornit, že jsem zařadil na stránky novou rubriku a to je Historie sboru. Kdo bude mít zájem, může si tuto historii přečíst a já budu osobně rád, když to bude někoho zajímat. Děkuji všem, kdo si tuto sekci nenechá ujít.

Valná hromada

29. listopadu 2006 v 17:21 | Martin
Dne 1. prosince 2006 je v pozdních odpoledních hodinách v Sokolovně v Dolních Studénkách uspořádána Valná hromada SDH Dolní Studénky, jako každý rok. Jsou srdečně zváni všichni členové SDH.

Sbor v letech 1939-1949

29. listopadu 2006 v 17:19 | Martin |  Historie sboru
V této době dochází k obsazení území německou armádou a moc v obci přejímají Němci. Činnost hasičského sboru je umlčena, tak jako vše české.

Velitelem hasičů byl jmenován německý občan z Plechů a velitelem čety v Dolních Studénkách Jan Zajíc. Členové družstva byli jmenováni a museli se pravidelně zúčastňovat cvičení. Ke konci války se také Janu Zajícovi s několika dalšími členy podařilo uschovat do stodoly požární vozidlo Hasičského sboru v Šumperku a další vozidlo zn. Chevrolet s hasičským materiálem. Sbor jich také použil k velmi vážnému zásahu při požáru lihovaru Třemešek, kde došlo ke vznícení lihu.

Vozidlo Chevrolet zůstává v obci a vlastními silami je opraveno. Na této opravě se podílí zejména Jaromír Laštuvička, Jan Hudos a několik dalších. Mimo to byl Sbor vyzbrojen dvěma stroji PS 8, které se později vyměnily za DS 16.

Sbor žádá o plochu na postavení dřevěné zbrojnice v Králci. V lednu roku 1946 vzniká hasičská zbrojnice v Králci. To však až v roce 1947.

Je obnoven pohřební fond a je stanoveno, že v případě úmrtí člena, jehož členství je do 5 roků, náleží pozůstalým 600 korun, od 6 do 15 roků 800 korun a do 16 roků členství 1.000 korun.

V roce 1946 jsou u čety na Plechách registrováni 3 dorostenci a v září 1946 vstupuje do sboru dalších 12 dorostenců. Jejich cvičitelem je jmenován Jaroslav Kranich.

Dne 31. 10. 1949 je sehráno divadelní představení "Lešetínský kovář" v Dolních Studénkách a opakováno v Lesnici.

Sbor v letech 1914-1923

29. listopadu 2006 v 17:10 | Martin |  Historie sboru
Uvedená léta jsou zejména zpočátku poznamenána I. světovou válkou, která zasáhla do života Sboru. V roce 1914 věnuje péči výzbroji, zakupuje 6 úplných bouračských výzbrojů a 200 metrů hadic. Na mimořádné valné hromadě se Sbor dělí na čtyři čety, a to na četu lezců, bouračů, stříkačníků a vodařů.

Válka zasáhla do činnosti Sboru tak, že tento začal svoji další činnost vyvíjet až v únoru roku 1919, kdy se koná opět řádná valná hromada. Sbor v té době vlastní dvoukolovou stříkačku, jednu stříkačku staršího typu, 8 lezeckých výstrojů, 6 bouračských, 6 vodařských, 16 stříkačnických, 3 četařské, 1 náčelnický, 1 žebř, 3 berlovky a 100 hadic.

V daleko větší míře, než doposud, započala osvětová a vzdělávací činnost. Jen za rok 1923 bylo provedeno 13 přednášek pro členy Sboru i pro občany.

Snad nejvýznamnější událostí těchto let je vznik myšlenky na výstavbu pomníku padlým v I. světové válce. Tato myšlenka vzniká na mimořádné schůzi Sboru dne 7. 1. roku 1920, kdy je rozhodnuto, že 20% zisku z hasičského plesu bude věnováno do fondu na zřízení pomníku, který byl založen.

Nutno ještě připomenout, že z iniciativy Karla Heidenreicha nacvičuje Sbor i divadelní představení "Kráska ze Šumavy", které je sehráno ve prospěch fondu pomníku.

Sbor v letech 1893-1903

29. listopadu 2006 v 17:00 | Martin |  Historie sboru
Sbor počíná svoji činnost poznenáhlu, zpočátku je velkým úspěchem pravidelné cvičení členů Sboru. V těchto letech uspořádal Sbor 54 cvičení, a to jak se stříkačkami, tak cvičení signální, požárová a pochodová.

Dne 15. července roku 1900 se konal župní sjezd v Dolních Studénkách, kterého se zúčastnilo 12 sborů, a to Sbor továrny Obrleitner a syn, z Hostic, Jedlí, Českého Bohdíkova, Chromče, Zborova, Bohutína, Horních Studének, Hrabenova, Bušína, Lhoty a Dolních Studének. Z počátku je Sbor vyzbrojen pouze ruční stříkačkou. Přesto zasahuje v roce 1895 při požárech v Šumperku, Sudkově, Dolních Studénkách. V roce 1897 při požárech v Sudkově a na Třemešku, v roce 1899 v Šumperku a Dolních Studénkách, v roce 1900 při požáru obecního lesa v Sudkově a dalšího požáru v Sudkově. V roce 1901 opět v Sudkově, v roce 1903 při požáru v Dolních Studénkách a Temenici, kde hořela Hospodářská škola.

Již od počátku vzniku Sboru jsou pořádány kulturní akce. Jsou každoročně pořádány plesy, taneční věnečky. Sbor se účastní různých slavností jako např. připínání záslužného kříže správci na Třemešku, uvítání pana arcibiskupa, svěcení praporu vojenských vysloužilců v Dolních Studénkách. Dne 28. listopadu roku 1897 zasáhla Sboru těžká rána, neboť v uvedený den umírá první předseda a spoluzakladatel spolku p. František Stejskal.

Vznik sboru v Dolních Studénkách

29. listopadu 2006 v 16:45 | Martin |  Historie sboru
"Významné jsou okamžiky v životě spolků i celých národů, kdy došly k poznání, že v jednotě je síla, bezpečnost a co hlavního - podmínky ku dalšímu rozvoji života."

Toto poznání přimělo silné osobnosti dáti popud ke sdružování - k zakládání spolků, aby tyto v dobách mimořádných a těžkých zasáhly a překazily svojí silou, ať duševní či tělesnou, blížící se nebezpečí, nebo dokonce zkázu."

Takovýmto způsobem byl zahájen jeden z oslavných projevů na počest Hasičského sboru v Dolních Studénkách. Od doby, kdy byl Sbor založen, zazněla na jeho počest mnohá slova uznání a při ohlédnutí za historií Sboru je vidět i velké množství dobré a záslužné práce.

Před 123 lety se sešlo v naší vesnici několik prozíravých lidí, kteří za vedení velmi vzdělaného rolníka p. Františka Stejskala, založili dne 6. srpna 1893 Spolek dobrovolné jednoty hasičské v Dolních Studénkách. První zásada založeného spolku zněla: "Účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně, by zachráněn byl život a majetek občanů."

Dne 24. 8. 1893 byly přijaty první stanovy a na těchto jsou podepsáni: František Stejskal, Jan Pospíšil, Rudolf Strašil, Jan Hándl a Alois Stejskal. Prvním předsedou byl zvolen František Stejskal, prvním náčelníkem Jan Hándl.