Leden 2007

Tradiční ples a dětský karneval.

21. ledna 2007 v 9:30 | Martin
Tak jsem tu zase po Novém roce. V těchto dnech se vždy koná již tradiční Hasičský ples a Dětský karneval. Bohužel letos tomu tak není, jak jste si již ostatně všichni všimli.
Pár dnů před konáním těchto dvou akcí se starostovi SDH ozval majitel sálu, že neumožní konání těchto akcí. Jeho důvody nejsou známy a jeho postoj je nepochopitelný.
Bohužel jiné místo, kde by se mohly konat výše uvedené akce je v naší obci bohužel už jen jedno a to v tělocvičně TJ Sokol Dolní Studénky, ale bohužel ta prošla v minulých měsících rekonstrukcí a nátěr parket znemožňuje konání jakýchkoliv akcí, aspoň prozatím.
Naše obec měla kdysi 2 sály, ale jeden sál po rekonstrukci v 90. letech byl prodán spolu s hospodu panu Vojáčkovi a ten postavil uprostřed tohoto sálu místnost na kulečník a šipky a ve zbytku sálu je stavební materiál a tím prakticky zničil sál, do kterého předtím obec investovala své nemalé peníze na opravu. Druhý sál byl nad Hospodou na Kopečku, ale tento objekt byl vrácen v restituci původnímu majiteli. Ten sice obci nabízel odprodej tohoto objektu, ale bohužel se ve vedení obce nesetkal s kladným přístupem, jednání selhala aniž by pořádně začala a majitel tento objekt nabídl k pronájmu. Nový nájemce, jak jsem se již na začátku zmínil, nebyl velkým přívržencem pořádání jakýchkoliv akcí, které pořádaly zájmová sdružení naší obce. Pořádal si zde jen své soukromé akce a navíc k tomu využíval majetku SDH Dolní Studénky, jako jsou stoly, žídle a další.
Závěrem můžu jen říct, že můžeme doufat v to, že objekt, který je momentálně zavřený a nikdo jej nepoužívá se dostane konečně do rukou obce a ta v něm umožní pořádání kulturních akcí, které se staly tradicí naší obce.