Květen 2008

Pohárová soutěž v Brníčku.

30. května 2008 v 12:49 | Martin
SDH
Brníčko

Vás co nejsrdečněji zve na VI.ročník

pohárové soutěže hasičských družstev v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE BRNÍČKA v kategorii MUŽI
a
O PUTOVNÍ POHÁR SDH BRNÍČKO v kategorii ŽENY

Datum konání : Sobota 21.června 2008ve 13.00 hodin

Místo konání : areál SDH u hasičské zbrojnice

Prezentace : 12.00 - 13.00hodin
Startovné : 0,-Kč družstva okresu Šumperk,
družstva z jiných okresů 100,-Kč ( platí se při prezentaci )

Kategorie : MUŽI , ŽENY

Trať : VOLNÁ

Pravidla : Dle pravidel Požárního sportu a pravidel Velké Ceny okr. Šumperk

úpravy sání (ejektory) nepovoleny.

Technické podmínky a vybavení družstev : Muži 3 hadice B ,Ženy 2 hadice B, 4 hadice C ,

savice 2,5m dlouhé +-5cm ,proudnice otvor 12,5mm , sací koš s funkční klapkou ,
rozdělovač , (úpravy sání na strojích nepovoleny)
Cvičí : sedmičlenné družstvo ,
útok je ukončen po sražení průstřikových terčů (elektronická časomíra),
v případě rovnosti časů rozhoduje čas dříve sraženého terče.

Ústroj : jednotná , sportovní obuv , opasek , ochranná přilba

Vyhodnocení soutěže : Bude provedeno cca 20min. po skončení soutěže. Připraveny jsou poháry i věcné ceny od sponzorů. Vítězné družstvo mužů obdrží putovní pohár starosty obce, který je majetkem obce Brníčko a vítězné družstvo žen obdrží putovní pohár SDH. Oba putovní poháry musí být vráceny min. 14 dní před začátkem dalšího ročníku. V případě poškození hradí jeho opravu nebo náhradu.Cena poháru mužů je 6000,-Kč a cena poháru žen je 2000,-Kč.
Štáb soutěže: velitel soutěže: KOMÍNEK Martin
hlavní rozhodčí: MATURA Václav
org. pracovník: ELŠÍK Aleš tel.: 605 721 805
email : sdh.brnicko@seznam.cz

Okresní kolo v požárním sportu 2008.

27. května 2008 v 13:39 | Martin
Výkonný výbor OSH a Okresní odborná rada velitelů OSH v Šumperku zve postupující družstva SDH okresu Šumperk z okrskových kol Hasičských soutěží v požárním sportu 2008 a všechna družstva, která mají zájem o účast, na
I. (okresní) kolo soutěží v požárním sportu 2008,
které je zařazeno do Velké ceny hasičských soutěží - Holba Cup 2008 OSH Šumperk.
Místo konání: Bludov - Víceúčelové školní sportoviště (u hasičské zbrojnice)
Datum konání: 14. června 2008 (sobota)
Prezentace: 7:15 - 7:55 hod.
Zahájení (nástup) 8:00 hod.
Zahájení disciplín: 8:30 hod.
Zdravotní služba: zajistí OSH Šumperk
Strava: zajistí SDH Bludov (hrazena z prostředků OSH jen pro postupující)
Doprava: vlastní (pokud použijete hasičské vozidlo je nutné povolení OÚ nebo MěÚ
Kategorie: muži, ženy a jednotlivci
Postupující družstva: muži - vítězové okrskových kol družstev mužů kategorie 1 -starší 15 let (nezastupitelně
+ družstva, která se v roce 2007 v Bludově umístila na 1. - 3. místě (
Nový Malín, Bludov a Pavlov)
ženy- všechna družstva, která se zúčastnila okrskových kol soutěže PS
jednotlivci- vyhodnocení na 1. -3. místě v běhu na 100 m přes překážky z okrskového
kola soutěže PS v kategorii muži a ženy pokud nejsou členy postupujících
družstev. Není postup do krajského kola.
Přihlášky: družstva mužů, žen a jednotlivců zašlou do 9.6. 2008 do 14,00 (písemně na přiložené přihlášce, za doručené se považují přihlášky doručené do kanceláře OSH v uvedeném termínu poštou, osobně nebo elektronickou poštou na adresu osh.sumperk@cbox.cz)
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel - kopie musí být dle směrnic odeslány nejpozději 10 6. 2008 na ÚSH ČMS Praha.
Rozlosování: proběhne 9.6.2008 ve 14,30 hod. společně s postupujícími družstvy na okresní kolo soutěží v PS, za účasti předsedy OKRR a štábu soutěže
Štáb soutěže: Náčelník štábu - Ing. Josef Ošťádal
Velitel soutěže - Jiří Krejčí
Hlavní rozhodčí - Antonín havlas
Rozhodčí disciplín - Požární útok Gabriel Krobot
Běh na 100 m Oldřich Jílek
Štafeta 4x 100 m Martin Sobotka

Vedoucí vyhodnocovací komise: František Laštůvka

Tajemník soutěže: Karel Paciorek

Disciplíny: dle pravidel Směrnic hasičských soutěží (2007) ve znění pozdějších úprav a doplnění (dále jen Směrnice), s výjimkou úprav uvedených v tomto OZ a pravidel VC - Holba Cupu okresu Šumperk pro disciplinu požární útok
požární útok - sklopné terče- průstřik, hadice mohou být sportovní (C-42mm, B-
65mm), na stroji bude použit jednotný přetlakový ventil. Použití přetlakového ventilu v disciplině PÚ okresního kola představuje výjimku z pravidel VC-Holba Cupu.
běh na 100 m s překážkami - max. 4 závodníci, započítávají se 3 nejlepší časy do celk. hodnocení.
štafeta 4 x 100 m - provedení discipliny na oválu ve čtyřech úsecích

I. úsek - okno

II. úsek - muži - bariéra 2 x 2 m, ženy - bariéra 2 x 0,8 m
III. úsek - 2 C hadice, kladina, rozdělovač
IV. úsek - přenos RHP ( muži - plný RHP, ženy - prázdný RHP), hašení se neprovádí
V případě dvou štafet musí být zapsány obě v přihlášce při prezentaci.
Technické podmínky k disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m s překážkami:
2 hadice, délky min. 19 m. nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek (pokud nemá požadovanou váhu, lze ji dovážit před započetím soutěže a to takovým způsobem, kterým lze zaručit, že požadovaná váha hadice bude stálá po celou dobu trvání soutěže a netvoří podpěru kotouče) min. plochá šířka 65mm ± 3mm, spojky musí být opatřeny schváleným těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé své délce, 1 ks proudnice o hmotnosti min. 0,50 kg, rozdělovač se všemi ventily spodní hrany všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od podložky, nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý - měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Délka provázku na proudnici max. 50 cm měřeno od smyčky na opasku.
Výzbroj: soutěžní družstva použijí u všech disciplín vlastní nářadí, s výjimkou ručního hasicího přístroje, odpovídající Směrnicím a platným právním předpisům a technickým normám, jsou-li u výzbroje vyžadovány, které předloží během soutěže na vyzvání rozhodčího disciplíny ke kontrole a přezkoušení.
Ústroj: - soutěžící - letní pracovní stejnokroj, popř. sportovní oděv,
obuv - pracovní nebo sportovní mimo plátěnek, kopaček a pod., možno použít tretry s délkou hřebů nepřesahující 6 mm
V celém družstvu jednotná ústroj. Pás se používá i na sportovním oděvu. Při všech disciplínách je předepsaná přilba splňující podmínky dle Směrnic.
-rozhodčí a organizační pracovníci - vycházkový stejnokroj ( dle počasí - košile )
-technická četa - letní pracovní stejnokroj
Každý člen soutěžního družstva je povinen mít s sebouobčanský průkaz, členský průkaz SH ČMS (s fotkou)
(kontrola na startu 100 m s překážkami) a průkaz zdravotní pojišťovny. Soutěžící mladší 18 let předloží písemný souhlas rodičů s účastí v soutěžích požárního sportu.
Vedoucí nebo velitel družstva během celé soutěže zodpovídá za ústroj, chování a dodržování všech nástupových časů, vč. prezentace. Žádáme o dochvilnost při prezentaci pro zajištění zahájení soutěží dle harmonogramu.
Za nepřístojné chování členů družstva může být štábem soutěže celé družstvo vyloučeno z hodnocení soutěže.
Do II. ( krajského) kola, které se koná 16.8.2008 na stadionu Lokomotiva Olomouc, postupují první dvě družstva z obou kategorií.

Konečná tabulka ligy MH 2007/2008 - kategorie mladší.

27. května 2008 v 8:15 | Martin
Průběžné pořadíSoutěžní družstvoPočet bodů celkemZapočítané body ze 7 soutěžíPočet bodovaných soutěžíTrojbojSoptík8 x 50Dovednostní št.Pú CTIF + ŠPDPÚ Kolšov4 x 60

1Bludov7165831111352
2Dolní Studénky5855812864126
3Troubelice5653858282214
4Rapotín4138877473847
5Vikýřovice3737526

54
1
6Klopina30306
123451068
7Lesnice27276
9610
635
8Temenice24245

5
8963
9Třeština2323463
57


10Nová Hradečná14142


3
5

11Kolšov12123
137138126
12Bludov B991


213Nový Malín7714


14Olšany441


11
7

15Hrabišín332
10
916Leština221


9
17Skalička0
0


1217Pavlov0
0


14
Konečná tabulka ligy MH 2007/2008 - kategorie starší.

27. května 2008 v 8:14 | Martin
Průběžné pořadíSoutěžní družstvoPočet bodů celkemZapočítané body ze 7 soutěžíPočet bodo-vaných soutěžíTrojbojSoptík8 x 50Dovednostní št.Pú CTIF + ŠPDPÚ Kolšov4 x 60

1Bludov7970811111121
2Kolšov62627
2322312
3Troubelice4038857564984
4Nová Hradečná33335
66442

5Trusovice323252
2937

6Lesnice2626411

5
463
7Nový Malín25248710410910310
8Chromeč2323612497689
9Třeština191944
12
71377
10Olšany19195
888

48
11Vikýřovice1717485


5
9
12Dolní Studénky16162
3
313Hrabišín141441491113
6105
14Klopina13134

1012101156
15Rapotín1010410117117121011
16Líšnice0
0


1416Loučná nad Desnou0
013


16Pavlov0
0


1516Velké Losiny0
017Závěrečné kolo ligy MH v Lesnici.

27. května 2008 v 8:13 | Martin
kat.mladší
SDHvýsledný časumístěníVikýřovice18,481
Bludov19,212
Temenice20,173
Troubelice21,104
Lesnice22,455
Dolní Studénky22,566
Rapotín23,107
Klopina23,588
Leština43,269


kat.starší
SDHvýsledný časumístěníBludov16,871
Kolšov17,852
Lesnice18,953
Troubelice20,144
Hrabišín20,335
Klopina23,186
Třeština23,677
Olšany26,528
Vikýřovice27,259
Nový Malín28,2410
Rapotín29,4211

Výsledky pohárové soutěže MH v Bludově.

27. května 2008 v 8:13 | Martin
Pohárová soutěž Bludov 24.5.2008
kategorie mladší
SDHštafeta 4x60mbodybodysoučetumístění
Choceň57,82124,46341
Vikýřovice62,26420,97152
Temenice65,73522,50273
Bludov59,09325,15474
Troubelice58,45228,88685
Klopina83,67927,715146
Lesnice72,43729,597147
Rapotín67,54639,469158
Dolní Studénky75,12831,398169
Kolšov104,481068,39102010kategorie starší
SDHštafeta 4x60mbodybodysoučetumístění
Bludov45,82215,23131
Dolní Dobrouč A43,06116,50232
Kolšov47,80320,50473
Dolní Dobrouč B52,51422,447114
Lesnice60,11920,063125
Troubelice56,61821,936146
Chromeč53,78522,959147
VikýřoviceNP1121,135168
Medlov55,51728,4810179
Rapotín54,66648,31111710
Nový MalínNP1122,781911
Klopina60,9510NP122212

Pozvánka + propozice na soutěž v Rudě nad Moravou.

23. května 2008 v 7:28 | Martin

Sbor dobrovolných hasičů Ruda nad Moravou

Vás zve na 6. ročník soutěže o Pohár starosty obce, která se bude konat v neděli 15. června 2008 v areálu u koupaliště v Rudě nad Moravou. Začátek je v 10:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
Starosta SDH
Jaroslav Matura
Datum konání: 15. 6. 2008 10:00
Místo konání: areál u koupaliště v Rudě nad Moravou
Program soutěže: 9:00-10:00 - prezentace družstev
10:00 - nástup
Kategorie: muži, ženy
Startovné : pro družstva z jiných okresů 100Kč
Směrnice:2 hadice B, 4 hadice C, úpravy strojů povoleny (ejektory),
terče sklopné, elektrická časomíra
Soutěž se řídí pravidly Velké ceny okresu Šumperk v hasičských soutěžích
HOLBA CUP 2008
Občerstvení: zajištěno
Na Vaši účast se těší hasiči Ruda nad Moravou

Závěrečné vyhodnocení Ligy MH.

22. května 2008 v 14:39 | Martin
OZ :Liga MH okresu Šumperk -
- požární útok (2 pokusy) - závěrečné vyhodnocení
Místo konání: Lesnice - areál SDH u kulturního domu
Datum konání: 25. května 2008 (neděle)
Prezentace: 8,30 - 8,55 hod.
Zahájení: 9,00 hod.
Kategorie: Kolektivy - starší a mladší dle Směrnic hry PLAMEN ( platné od 1.9.2004)
Disciplína: - požární útok -2 pokusy - Směrnic hry PLAMEN
Ústroj:Soutěžící - stejnokroj Mladého hasiče nebo sportovní.
Rozhodčí a vedoucí - vycházkový nebo cvičný stejnokroj.
Všechny kolektivy MH zve OR mládeže.
S pozdravem
Alois R o t t e r v.r.
vedoucí ORM
OSH Šumperk
Pozor: Změna místa a datumu konání soutěže.
původní termín 21. června v Dolních Studénkách

Okresní kolo hry Plamen Třeština.

22. května 2008 v 9:54 | Martin
Okresní kolo hry Plamen 2007/2008


kat.mladší


Soutěžní družstvoZPVŠPDPÚ CTIFšt.CTIFšt.4x60mCeloroční činnostSoučet bodůUmístění


Bludov1111420101
Dolní Studénky4343110162
Rapotín2235350203
Klopina6824560314
Temenice9672540335
Lesnice7986230356
Kolšov9767570417
Třeština5488875458
Vikýřovice35588710469
Skalička898887206810
Okresní kolo hry Plamen 2007/2008


kat.starší


Soutěžní družstvoZPVŠPDPÚ CTIFšt.CTIFšt.4x60mCeloroční činnostSoučet bodůUmístění


Bludov111122081
Kolšov2223110112
Nový Malín3472340233
Lesnice8884630374
Rapotín56359100385
Klopina6766590396
Olšany4889470407
Chromeč12358860428
Třeština11549785499
Hrabišín108879555210
Dolní Studénky78811111105611
Temenice98811111105812
Vikýřovice1388111111107213
Loučná nad Desnou1488111111208314
Leština1588111111208415

Právní osvěta.

22. května 2008 v 9:09 | Martin
V pátek 30.5.2008 na občanském rádiu CB relace "Právní osvěta", kanál č.3, doba konání 09.00 - 10.00 hod, řídí "Radnice Šumperk".

Hlavní téma: Jak to chodí u soudu. Např. kdo to je přísedící, co to je okresní soud, co to je krajský soud, co to je správní soud, co to je nejvyšší soud, co
to je ústavní soud, co to je pohrdání soudem, jak je to s kouřením u soudu, kdo to je obhájce, kdo je advokát, jak jsou soudcům přidělovány "věci", atd.

1.pořadí dotazy veřejnosti, 2. pořadí dotazy z "Radnice Šumperk".

Vedlejší téma: Cokoliv týkající se právní informovanosti veřejnosti.

Hosté: JUDr. Milan Churavý, mgr. Petr Hasala

Prosím o šíření dále všemi cestami.

Zábava pro malé i velké.

21. května 2008 v 18:20
PŘIJĎTE - PŘIJEĎTE


sobota, 7.června, 13-19 h
ZÁBAVA, ZÁKLADNA CIVILNÍ OCHRANY
ŠUMPERK - Vikýřovická ulice - LUŽE
Výlet
pro malé a velké
občerstvení, vstup zdarma, show team radia rubi, tombola, poradna pro zdraví, vojenská technika, návštěva u armády spásy, zdravotnická první pomoc, technika odtahové služby m.vařeka, vyprošťovací tank, městská policie, beseda s vedením města šumperka, setkání uživatelů občanského rádia cb, hasiči města, poradna pro řidiče, armáda ČR, nábor dobrovolníků CO, možnost zkoušky použití občanského rádia CB návštěvníky, sebeobrana pro všední den atd.

Veletrh hasičské techniky.

14. května 2008 v 10:30 | Martin
Rád bych Vás pozval na veletrh hasičské techniky - PYROS, který se koná 13.-16.5.2008.
Na veletrhu bude možné si vyzkoušet práci s šavlovou akumulátorovou pilou a celým zbytkem 28V programu. Také bude k odzkoušení nová akumulátorová úhlová bruska. K zastižení budu při ukázkách zásahu na volné ploše za pavilonem G v době mezi 10 a 13 hodinou.
Těším se na Vaši návštěvu.
U příležitosti veletrhu jsem vypsal také několik cenových akcí, tak se koukněte na můj web.
S pozdravem Ondřej Daněk


tel: 608 274 057
774 246 550
email: hasic.unas@seznam.cz
web: http://hasic.unas.cz

Smutná zpráva.

12. května 2008 v 9:35 | Martin
Dnes tady mám smutnou zprávu pro širokou hasičskou veřejnost. Dne 9. května 2008 náhle zemřel pan Josef Klimek ve věku 79 let. Se zesnulým bude rozloučení dne 15. května 2008 od 14:00 hodin ve farním chrámu Páně Sv. Bartoloměje v Zábřeze.

Výsledky dětská soutěž Kolšov - mladší a starší.

9. května 2008 v 8:55 | Martin


štafeta dvojicumístěníumístěnísočet
1Dolní Studénky A74,88421,15151
13Bludov73,53221,39352
9Vikýřovice73,48122,97563
4Troubelice82,54521,18274
5Nová Hradečná90,6729,166135
8Dolní Dobrouč A109,431021,594146
6Lesnice85,1635,658147
15Janovice74,033NP14178
12Olšany106,97935,699189
16Dolní Dobrouč B119,551232,0371910
3Temenice101,15838,62111911
14Doníl Studénky B109,941155,99132412
7Klopina120,161340,71122513
2Rapotín ANP1637,72102614
11Kolšov139,1914NP142815
10Raptín B143,2915NP142916


0
starší
0
1Bludov56,81218,1131
12Dolní Dobrouč A56,81218,13242
8Kolšov54,91122,79673
5Nová.Hradečná64,31420,69484
17Janovice70,211022,25155
4Vikýřovice68,2724,148156
3Dolní Dobrouč B66,35625,4610167
13Trusovice65,87525,6211168
7Hlubočky89,161519,643189
14Hrabíšín69,28924,4891810
10Lesnice84,41323,3772011
9Chromeč68,82827,53122012
11Troubelice76,81228,44132513
6Nový Malín72,471132,89142514
15Klopina108,021635,17153115
2Třeština85,9714NP173116
16Rapotín113,191757,09163317

Výsledky dětská soutěž Dolní Studénky - mladší.

5. května 2008 v 11:14 | Martin


MLADŠÍ
DružstvoŠtafeta dvojicPořadíPožární útok
PořadíCelkemUmístění
1. kolo2. kolo
Bludov83,95419,48-151
Nová Hradečná77,41222,47-462
Dolní Studénky A88,54521,67-273
Troubelice78,58324,91-584
Lesnice112,62722,2-3105
Janovice75,121NP-10116
Temenice B89,13650,8-9157
Dolní Studénky B145,671029,76-6168
Klopina124,89943,34-8179
Temenice A117,198NP-101810
Kolšov196,091242,79-71911
Olšany178,2211NP-102112

Výsledky dětská soutěž Dolní Studénky - starší.

5. května 2008 v 11:13 | Martin


STARŠÍ
DružstvoŠtafeta dvojicPořadíPožární útok
PořadíCelkemUmístění
1. kolo2. kolo
Bludov54,92117,63-121
Kolšov55,75220,2-242
Nová Hradečná66,66522,15-493
Troubelice65,42324,34-694
Lesnice78,70821,96-3115
Chromeč65,70425,72-7116
Nový Malín76,13724,15-5127
Janovice67,14629,05-8148
Klopina100,169NP-9189

Dětská soutěž Nový Malín.

5. května 2008 v 11:11 | Martin
Sbor dobrovolných hasičů Nový Malín
vás zve
na pohárovou soutěž mladých hasičů
Organizační zajištění pohárové soutěže
Datum konání : sobota 31.5.2008
Místo konání : areál "U cihelny"
Prezentace : 8:00 - 8:45 hod.
Zahájení : 9:00 hod.
Kategorie: mladší a starší dle směrnic hry Plamen
Disciplíny : 1. "Požární útok"- dle směrnic hry "Plamen" - 1 pokus
2. "Běh na 60 m s překážkami" - dle směrnic hry "Plamen"
(běží 4 závodníci z družstva, počítají se 3 nejlepší časy, každý
závodník má 2 pokusy)
Nářadí : - každé družstvo vlastní - dle směrnic hry "Plamen"
(přetlakový ventil na "požární útok" dodá pořadatel)
- kontrola nářadí se může provádět před i po ukončení pokusu
Hodnocení : - družstvo s nejmenším počtem tabulkových bodů se stává
vítězem pohárové soutěže
- v případě rovnosti tabulkových bodů na prvních 3 místech
rozhoduje pořadí v disciplíně "běh na 60 m s překážkami"
Co není obsaženo v tomto organizačním zajištění, se řídí směrnicemi hry "Plamen", platnými od 1.1.2004.
Přihlášky : tel.: 583 241 403 - Rotter Alois
Na Vaši účast se těší SDH Nový Malín.
Oulehla Miloš v.r.
starosta SDH

Hasičská soutěž Ruda nad Moravou.

5. května 2008 v 11:11 | Martin
Sbor dobrovolných hasičů Ruda nad Moravou
Vás zve na 6. ročník soutěže o Pohár starosty obce
Soutěž je zařazena do Velké ceny okresu Šumperk- HOLBA CUP
Datum konání: 15. 6. 2008 10:00
Místo konání: areál u koupaliště v Rudě nad Moravou
Program soutěže: 9:00-10:00 - prezentace družstev
10:00 - nástup
Kategorie: muži, ženy
Startovné : pro družstva z jiných okresů 100Kč
Směrnice:2 hadice B, 4 hadice C, úpravy strojů povoleny (ejektory),
terče sklopné, elektrická časomíra
Soutěž se řídí pravidly Velké ceny okresu Šumperk v hasičských soutěžích
HOLBA CUP 2008
Občerstvení: zajištěno
Na Vaši účast se těší hasiči Ruda nad Moravou
Lukáš Dvořák Jaroslav Matura
velitel SDH starosta SDH

Dětská soutěž Kolšov.

5. května 2008 v 11:10 | Martin

Sbor dobrovolných hasičů v Kolšově Vás zve

na 12. ročník pohárové soutěže

družstev mladých hasičů v kategoriích starší a mladší


" O putovní pohár mladých hasičů SDH Kolšov "
Soutěž je zařazena do Ligy mladých hasičů okresu Šumperk.
Datum: 8. května 2008

Příjezd družstev: 9:00 -9:45 hod

Zahájení soutěže: 10:00 hod

Disciplíny: Požární útok podle pravidel " Plamen "

Štafeta požárních dvojic
Terče: průstřikové přes otvor 50 mm, elektrická časomíra
Nářadí: vlastní nářadí, včetně PS 12
Přetlakový ventil jednotný.
Hodnocení: disciplíny se hodnotí dle pravidel "Plamen".
Vítězem se v obou kategoriích stává družstvo s nejnižším součtem umístění z jednotlivých disciplín. V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje lepší požární útok.
Nejlepší družstva celkového pořadí v obou kategoriích budou oceněna putovními poháry a věcnými cenami. Oceněna budou i nejlepší družstva v jednotlivých disciplínách.
Štáb soutěže: velitel soutěže: Kamil Švub - tel:732 873 356
hlavní rozhodčí: delegován ORHM Šumperk
org. pracovník: Karel Švéda - tel:605 382 534
Michal Chládek -tel.605 014 351
Těšíme se na Vaši účast
Kamil Švub Milan Lečko
velitel JSDH Kolšov starosta SDH

Hasičská soutěž v Kolšově.

5. května 2008 v 11:09 | MartinVás zve na 15. ročník pohárové soutěže družstev mužů a žen

O putovní pohár SDH Kolšov "
do hasičského areálu "Za hájenkou"
Je zařazena do Velké ceny okresu Šumperk.
Datum: 5. července 2008

Příjezd družstev: 9:00 - 9:45 hod

Porada velitelů: 9:45 - 10:00 hod

Zahájení soutěže: 10:00 hod


Disciplína: Požární útok podle pravidel požárního sportu

a pravidel Velké ceny okresu Šumperk

Datum: 5. července 2008

Příjezd družstev: 9:00 - 9:45 hod

Porada velitelů: 9:45 - 10:00 hod

Zahájení soutěže: 10:00 hod

Disciplína: Požární útok podle pravidel požárního sportu

a pravidel Velké ceny okresu Šumperk

Startovní pořadí dle pravidel Velké ceny okresu Šumperk
Startovné: - družstva okresu Šumperk bez startovného
- družstva z ostatních okresů 100,- Kč
Vyjímky: - Vzdálenost mezi terči je asi 15 m.( pouze kategorie ženy)
Bez ejektoru.
Terče: průstřikové s otvorem 50 mm, elektrická časomíra
Ceny: Vítězná družstva v obou kategoriích obdrží putovní poháry. Družstva na prvních pěti místech v obou kategoriích obdrží poháry a věcné ceny.
Štáb soutěže: velitel soutěže: Kamil Švub tel. 732 873 356
hlavní rozhodčí: delegován OSH
org. pracovník: Milan Lečko st. tel. 774 083 256
Těšíme se na Vaši účast
Kamil Švub Milan Lečko
velitel JSDH Kolšov starosta SDH