Listopad 2008

Výroční schůze SDH.

28. listopadu 2008 v 10:41 | Martin
Dne 28. listopadu 2008 od 18 hodin se koná v Restauraci u Urbanů Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Dolní Studénky. Členové sboru jsou srdečně zváni k účasti.

Reklamní leták.

28. listopadu 2008 v 10:40 | Martin

PERSPEKTA®požární ochrana
Lidická 72 a
787 01 ŠUMPERK
Tel. 733 641 671
E-mail: sumperk@perspekta.cz
N A B Í Z Í:

SDH vycházková uniforma 2 520,- Kč
SDH zásahová obuv SH 323/r 2 790,- Kč
Pracovní stejnokroj PS II 1 195,- Kč
Přilba PAB-Fire 02 3 505,- Kč
Přilba PAB-Comfort 3 000,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.Dále nabízíme:
 • savice - lana - hasiva
 • hadice - boxy - žebříky
 • redukce - skříně - svítilny
 • proudnice - akumulátory - poháry
 • opravy PPS 12 - zásahové vozy - opasky
 • hasící přístroje - absorpční prostředky - pěniva
 • čerpadla a agregáty - zásahová výstroj a výzbroj - baterie
 • hydrantové systémy - prostředky pro požární sport - diplomy
 • technické prostředky - oděvy pracovní a společenské - revize HP
 • vyprošťovací technika - výstražné tabulky a samolepky - PO a BOZP
Přijďte se k nám podívat, určitě si vyberete!
Při odběru většího množství zboží nabízíme množstevní slevy.

Pozvánka štafeta 8x50 m.

21. listopadu 2008 v 14:13 | Martin
OZ :Liga MH okresu Šumperk -
- štafeta 8 x 50 m - Klopina kulturní dům

Místo konání: Klopina - Kulturní dům

Datum konání: 6. prosince 2008

Prezentace: 9,00 - 9,45 hod.

Zahájení: 10,00 hod.

Kategorie: Kolektivy - starší a mladší dle Směrnic hry PLAMEN ( platné od 1.9.2004)

Disciplína: - štafeta 8 x 50 m - dle směrnice ORM Šumperk v příloze


Ústroj:Soutěžící - stejnokroj Mladého hasiče nebo sportovní.
Rozhodčí a vedoucí - vycházkový nebo cvičný stejnokroj.

Všechny kolektivy MH zve OR mládeže.


S pozdravem


Alois R o t t e r v.r.
vedoucí ORM
OSH Šumperk

Štafeta 8x50 m.

21. listopadu 2008 v 14:12 | Martin

Štafeta 8 x 50m


Jednotlivé úseky na sebe navazují protisměrným způsobem - člunkově. Družstvo se skládá z 8-mi závodníků, každý může být zařazen pouze na jednom úseku. Družstvo má dva pokusy z nichž se počítá ten lepší.

Materiálové zabezpečení:

 • proudnice C 52 - štafeta
 • 4 hadice C 52 minimální délka 9,5m
 • 1 hadice C 52 minimální délka 9,5m v kotouči opatřená nosičem
 • sací koš o průměru 110 mm se zpětným ventilem
 • 1 ventilové lanko s karabinou
 • 1 atletická překážka vysoká 0,60m (pro starší kategorii)
 • 1 atletická překážka vysoká 0,40m (pro mladší kategorii)
 • 2 stojany a laťka na překážku jejíž světlost je 0,80m
 • 1 přenosný hasicí přístroj - PHP práškový 6kg prázdný
 • 1 rozdělovač (dovoleny podpěry do 60mm od těla rozdělovače, všechny
tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)
- 1 podložka 0,40 x 0,40m, síla maximálně 0,03m
- 1 podložka 0,80 x 0,80m, síla maximálně 0,03m

Překážky a jejich umístění :

1.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je umístěna žebříková stěna CTIF.
2.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry jsou postaveny v kotoučích 2
hadice C. Hadice jsou od sebe vzdálené minimálně 0,15m. Spojky
hadic směřují dozadu.
3.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je postavena hadice C v kotouči
opatřena nosičem, který je provlečen středem kotouče. 5m od hadice
je umístěna podložka 0,40m x 0,40m.
4.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je umístěn sací koš a ventilové
lanko s karabinou.Sací koš je postaven šroubením nahoru. Karabina od
ventilového lanka je vzdálena od sacího koše minimálně 0,15m.
5.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je překážka jejíž světlá výška je 0,80m.
6.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je atletická překážka vysoká 0,40m pro
kategorii mladší nebo 0,60m pro kategorii starší.
7.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je postaven přenosný hasicí přístroj, 5m
od PHP je umístěna podložka 0,80 x 0,80m.
8.úsek - ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je umístěn rozdělovač a 2 hadice C.
Rozdělovač a hadice jsou postaveny dle směrnic Hry Plamen, štafeta CTIF.

Provedení štafety 8 x 50m :

1.úsek - závodník na prvním úseku odstartuje,překoná žebříkovou stěnu, uchopí
štafetu (proudnici) která je umístěná na konci levého stojanu žebříkové
stěny. Po proběhnutí svého úseku předá štafetu č.2.
2.úsek - závodník po převzetí štafety vyběhne. Na svém úseku má 2 hadice C které
spojí (neroztahuje) a pokračuje dál do cíle, kde předá štafetu č.3.
3.úsek - po převzetí štafety vystartuje, doběhne ke svinuté hadici C s nosičem, kterou
přenese na podložku 0,40 x 0,40m, kde ji odloží.Hadice nesmí spadnout ani
přesahovat okraje podložky. Pokračuje do cíle, kde předá štafetu č.4.
4.úsek - po převzetí štafety závodník doběhne k sacímu koši u kterého je položeno
ventilové lanko s karabinou. Toto napojí na sací koš, karabina musí být
uzavřena a pokračuje dál do cíle kde předá štafetu č.5.
5.úsek - po převzetí štafety doběhne k překážce, která je 0,80m vysoká, kterou
podleze, nesmí spadnout a pokračuje do cíle, kde předá štafetu č.6.
6.úsek - po převzetí štafety závodník překoná atletickou překážku - pro mladší
kategorii 0,40m vysokou a pro starší kategorii 0,60m vysokou - a pokračuje
do cíle kde ji předá č.7.
7.úsek - po převzetí štafety závodník doběhne k PHP, který přenese a postaví na
podložku 0,80 x 0,80m, nesmí spadnout, pokračuje do cíle, kde předá
štafetu č.8.
8.úsek - po převzetí štafety doběhne k rozdělovači a hadicím, kde libovolným
způsobem spojí hadice, jeden konec napojí na rozdělovač a druhý na
proudnici. Proudnici - štafetu nechá ležet na místě a pokračuje do cíle.

Štafeta se nesmí přenášet v ústech a může se předávat jen z ruky do ruky.Při upadnutí při předání ji může zvednout jenom předávající. Nepřekoná nebo nesplní-li kterýkoliv člen štafety překážku, může se před předáním vrátit a překážku překonat nebo splnit daný úkol.
Čas se měří od signálu startéra soutěžícímu na prvním úseku do proběhnutí soutěžícího na 8-mém úseku cílovou čárou.
Výsledný čas je součet naměřeného času a trestných bodů.
10 trestných bodů = 10 sekund


Hodnocení :

 1. nespojí-li soutěžící spojky, jsou-li spojeny na jeden zub nebo se v průběhu
disciplíny rozpojí 10 bodů
 1. pokud odložená hadice přesahuje hrany podložky nebo spadne před předáním
štafety 10 bodů
 1. není-li napojeno ventilové lanko na sací koš, nebo karabina není uzavřena
10 bodů
 1. pokud při podlézání překážky spadne laťka a závodník ji nedá zpátky na stojany a překážku
znovu nepodleze 10 bodů
 1. jestliže při přeskoku přes překážku tato spadne a závodník ji nepostaví a znovu nepřekoná
10 bodů
 1. pokud přenosný hasicí přístroj spadne před předáním štafety a závodník se nevrátí a
nepostaví ho zpět na podložku 10 bodů
 1. pokud je štafeta předávána mimo předávací území ( při člunkové štafetě rozhoduje postavení nohou), zvedne-li štafetu soutěžící kterému je předávána,
je-li při předávce hozena, nebo je při plnění úkolů nesena v zubech 10 bodů
h) jestliže po odstartování překročí kterýkoliv závodník startovní čáru i mimo svou předávku,
za každý případ 10 bodů

Neplatnost pokusu :

 • pomůže-li při plnění disciplíny soutěžícímu družstvu jiná (cizí) osoba

Pozvánka na školení

18. listopadu 2008 v 12:10 | Martin

Pozvánka na opakované školení

obsluh motorových řetězových pil

členů jednotek SDH
Datum a místo konání školení OMP:

29. listopadu 2008 od 8:00 hod.
na hasičské stanici v Šumperku

Tato odborná příprava je určena pro absolventy kurzu v Jánských Koupelích a nebo pro členy SDH, kteří mají kurz pro těžbu dřeva a bude jim vystaven průkaz pro použití motorových pil v požární ochraně.
Sebou je nutno donést průkaz obsluhy OMP.
Případné informace k účasti podá: Karel Paciorek tel.č. 724 045314

S pozdravemmjr. Bc. Štefan Labaj
vedoucí oddělení IZS a služeb
HZS Olomouckého kraje a SH ČMS,
pracoviště Šumperk
Nemocniční 7,
787 01 Šumperk
Přihláška
na opakované školení obsluh motorových pil
Termín 29.11.2008

Příjmení,jméno .........................

Datum narození .........................
Adresa bydliště ................................................

SDH ............................

MěÚ - OÚ ..........................

IČO...................

Tel. domů ..................Tel.MěÚ-OÚ ..................

Bankovní spojení obce ...............................

...................... .......................
podpis účastníka razítko vysílající obce

Zašlete nejpozději do 26.11.2008