Říjen 2009

Pozvánka na velitelský den.

27. října 2009 v 12:39 | Martin
V souladu se zákonem č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů pořádá HZS Olomouckého kraje, územní odbor Sever - pracoviště Šumperk v rámci cyklické odborné přípravy velitelů JPO II a JPO III velitelský den pro velitele jednotek SDH kategorie JPO V a JPO VI. Velitelský den je určen pro velitele jednotek a družstev z důvodu získání nových informací z oblasti požární ochrany za uplynulý rok.


Datum a místo konání velitelského dne:

21. listopadu 2009 od 800 hod.
na stanici Šumperk


Nutný poznámkový blok a psací potřeby.

Přihlášky posílejte na adresu HZS Olomouckého kraje, ÚO Sever, pracoviště Šumperk, Nemocniční 7, 787 01 Šumperk, fax 950 785 001 nebo na e-mail: josef.jelinek@hzsol.cz nebo osh.sumperk@cbox.cz

Veškeré další informace a dotazy vám rádi zodpoví nprap. Josef Jelínek (tel. 950 791 152, 724178429, e-mail: josef.jelinek@hzsol.cz) nebo Karel Paciorek ( tel. 950785 116, 724045314, email : osh.sumperk@cbox.cz)

Pozvánka na seminář.

14. října 2009 v 14:21 | Martin

Pozvánka na seminář

zaměřený na získání neinvestičního příspěvku 25.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a na výklad pravidel poskytování příspěvků z rozpočtu města Šumperk


Cílová skupina:

Nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje

Datum: čtvrtek 5. listopadu od 14:00
Místo: Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, Šumperk
Cena: pro všechny je školení zdarma
(drobné občerstvení zajištěno)

Vážení,

dovolujeme si Vás nebo Vašeho zástupce z neziskové organizace pozvat na odpolední
seminář, který pro Vás připravila Unie nestátních neziskových organizací ve spolupráci s Olomouckým krajem a městem Šumperk. Seminář se uskuteční v rámci významného projektu "Pomáháme neziskovkám" za finanční podpory Olomouckého kraje.
V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku nejpozději do čtvrtka 29.10.2009 (vyberte jednu z možností, nejlépe však e-mail):

· e-mailem: dvoracek@uno-ok.cz
· Pavel Dvořáček, tel.: +420 774 618 664
· nebo e-mailem: sekretariat@uno-ok.cz
· Mgr. Marcela Vystrčilová, tel.: +420 737 470 824

Vzhledem k omezené kapacitě max. 20 osob, budou všichni přihlášení nejpozději do 30. 10. 2009 kontaktování, jestli byli vybráni či zařazeni do pořadí pro opětovné konání semináře.

S pozdravem za UNO
Pavel Dvořáček


Obsah semináře


 1. Úvod - obecně o dotačních titulech z místních a evropských zdrojů
 2. Vyhledávání dotačních titulů na webu, Pravidla pro poskytování neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu OK,
 3. Výklad pravidel poskytování příspěvků z rozpočtu města Šumperk
 4. Vyplňování žádosti s vysvětlováním pojmů a definic
 5. Přílohy k žádosti - kopie, čestná prohlášení, harmonogram akce, rozpočet akce, stanovy, čísla účtů, popř. jeho zřízení, ostatní přílohy
 6. Zkompletování žádosti s průvodním dopisem
 7. Vyúčtování žádosti (doklady, účetnictví, doplňující podklady)
 8. Samostatná práce - vyplnění žádosti každý smaostatně
 9. Provedení průběžné analýzy kladů a záporů žádosti
 10. Předání osvědčení o úspěšném absolvování semináře


Potřebné materiály s sebou:

 • psací potřeby
 • poznámkový blok
 • formulář žádosti (zasláno mailem)
 • pravidla pro poskytování příspěvku (zasláno mailem)
 • výhoda pro osoby znalé práce s PC
 • dobrou náladu a úsměv