Březen 2010

Celostátní hasičská pouť Hostýn.

31. března 2010 v 14:32 | Martin

XVII. MEZINÁRODNÍ
HASIČSKÁ
POUŤ


na   SVATÉM
HOSTÝNĚ


v sobotu

24.
dubna
2010

řazení průvodu 9.45 hod.    mše svatá
v 10.15 hod.

Srdečně zvou:
Jiří P i s a r č í k,
starosta pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů Kašava
David Kögler,
starosta okrsku Lukovské podhradí
Ing. Josef B e r n á t í k,
starosta Okresního sdružení hasičů Zlín
Josef K r a j č a,
starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje
Ing. Karel R i c h t e r,
starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Akce je pořádána za přispění Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR.

Kalendář soutěží pro rok 2010, organizační zajištění soutěže, pravidla.

30. března 2010 v 11:24 | Martin |  Kalendář soutěží

                
Kalendář pohárových soutěží OSH Šumperk na rok 2010

Kateg
Pořádající SDH:
Datum konání:
Zahájení
Místo konání:
Druh soutěže:
MH
OSH Šumperk
13. února SO
10,00
KD Hrabišín
Liga MH - doved.štaf.
MH
OSH Šumperk
20. března
SO
10,00
KD Klopina
Liga MH - štafeta 8x50m
MH
OSH Šumperk
24. dubna SO
9,00
Areál
Troubelice
PLAMEN PÚCTIF,ŠPD
MH
SDH Dol.Studénky
1. května SO
9,00
Dráha SDH
PS MH PÚ
MH
SDH Kolšov
8. května SO
10,00
Za hájenkou
Soutěž MH, PÚ+ŠPD
MH
OSH Šumperk
15-16. května SO
9,00
VÚ areál u HZ
Okresní kolo PLAMEN
MH
SDH Bludov
22. května SO
9,00
VÚ areál u HZ
PS MH
MH
SDH Nový Malín
29. května SO
10,00
Areál SDH u Cihelny
PS MH , PÚ + 60 m

SDH Rájec
5. června SO
13,00
U Antoníčka
PS M + Ž

SDH Kamenná
5. června SO
14,00
U závodu ŽDB
PS M + Ž

SDH Písařov
5. června SO
15,00
Hřiště TJ
PS M + Ž
VC
OSH Šumperk
12. června SO
8,00
Bludov - areál u HZ
I. (okresní) kolo Ps
VC
SDH Ruda n/M.
13. června NE
10,00
U koupaliště
PS M + ŽPohár starosty
MH
OSH Šumperk
19. června SO
9,00
Areál D.Studénky
Finále Ligy MH, 2xPÚ
TFA
SDH Loučná n.D.
19. června SO
12,00
Areál SDH
Šumperský liga, pětiboj

SDH Rohle
19. června SO
21,00
Kuželna Janoslavice
PS M + Ž + V

SDH Bušín
19. června SO
14,00
Na Kořínku
PS M + Ž

SDH Brníčko
20.června NE
13,00
Areál u HZ
PS M + Ž
MH
SDH Třeština
25.-26. června PA
18,00
Hřiště TJ
Noční soutěž MH
VC
SDH Dolní Libina
26. června SO
10,00
Koupaliště
PS M + Ž Mem. J.Jančíka
VC
SDH D. Studénky
27. června NE
10,00
Dráha SDH
PS M + Ž + V

SDH Jedlí
27. června NE
9,00
Hřiště TJ
PS M
VC
SDH Kolšov
3. července SO
10,00
Za Hájenkou
PS M + Ž

SDH Vernířovice
3. července SO
13,00
Hřiště za sýpkou
PS M + Ž

SDH Moravičany
3. července SO
13,00
Areál u hřiště TJ
Mem. Zd. Horáka
VC
SDH Pavlov
4. července NE
10,00
Hřiště TJ
PS M + Ž

SDH Štíty
5.července PO
13,00
Hřiště TJ
PS M, Pohár SDH
VC
SDH Nový Malín
10. července SO
10,00
Areál u Cihelny
PS M + Ž +V Memoriál
VC
SDH Nemrlov
11. července NE
10,00
Areál
v Nemrlově
PS M + Ž

SDH Zborov
11. července NE
14,00
Areál koupaliště
PS M + Ž + V
100
SDH Bludov
17. července SO
10,00
VÚ areál u HZ Bludov
Běh na 100m Bludovská100

SDH Loučná n.D.
17. července SO
22,00
Areál SDH
Noční soutěž

SDH Dlouhomilov
24. července
SO
13,00
Hřiště Sokola
PS M + Ž, 130 let SDH
VC Ž
SDH Hrabová
24. července SO
13,00
Hřiště TJ
PS M + Ž
(Ž -VC)

SDH Sobotín
24. července SO
13,00
Areál u HZ
PS M + Ž + V
TFA
SDH Loštice
24. července SO
12,00
Cvičiště na Sokolské
Šumperský liga TFA

SDH Leština
25. července NE
13,00
Náves OÚ
PS M + Ž + V

SDH Palonín
31. července SO
13,00
Hřiště TJ
PS M + Ž

SDH Branná
31.července SO
14,00
Na náměstí
PS M +Ž

SDH Dubicko
31. července SO
14,00
Hřiště TJ
Memoriál PS M + Ž


-strana 2-

Kateg.:
Pořádající SDH:
Datum konání:
Zahájení:
Místo konání:
Druh soutěže:

SDH Hraběšice
31. července SO
14,00
Hřiště
PS M+Ž+V M.K.Vykydala
100
SDH Třeština
1. srpna NE
10,00
Hřiště TJ
Běh na 100m Třeštinská 100
VC
SDH Bludov
7. srpna SO
10,00
VÚ areál u HZ Bludov
PS M + Ž + V

SDH Žadlovice
7. srpna
SO
10,00
Žadlovický park
PS M + Ž + V

SDH Petrov n.Des.
7. srpna SO
14,00
U nádraží
PS M+Ž+V+Ml
VC
SDH Chromeč
8. srpna NE
10,00
Areál SDH
PS M + Ž
VC
SDH Hrabišín
14. srpna SO
13,00
Areál SDH za KD
PS M+Ž Pohár obce a SDH

SDH Studená Loučka
14. srpna SO
12,30
Hřiště
PS M + Ž
VC
SDH Třeština
15. srpna NE
10,00
Hřiště TJ
PS M + Ž + V

SDH Nemile
21. srpna SO
13,00
Hřiště u KD
PS M + Ž + V

SDH Líšnice
21. srpna SO
13,00
Hřiště TJ
PS M + Ž

SDH Lesnice
22. srpna NE
13,00
Areál SDH za KD
PS M + Ž + V
VC
SDH Zvole
28. srpna SO
10,00
Hřiště
PS M + Ž

SDH Březná
28. srpna SO
14,00
Hřiště
PS M
VC
SDH Bohuslavice
29. srpna NE
10,00
Hřiště
PS M + Ž + V
VC
SDH Postřelmůvek
4. září SO
10,00
Hasič. dráha
PS M + Ž

SDH Křemačov
4. září SO
13,00
Areál SDH
PS M + Ž

SDH Heroltice
4. září SO
14,00
U Kulturního domu
PS M
VC
SDH Ráječek
5. září NE
10,00
Autocvičiště
PS M+Ž
FVC
OSH Šumperk
11. září SO
10,00
Hrabišín - areál SDH
Jen pro postupující
Finále Velké ceny OSH Holba Cup 2010
MH
SDH Sudkov
18. září SO
9,00
Na malé straně
Hasičský trojboj MH
TFA
SDH Šumperk-Tem.
18. září SO
12,00
Šumperk-Pavlinin dvůr
Šumperský liga TFA
100
SDH Kolšov
25. září SO
10,00
Za Hájenkou
Běh na 100m Kolšovská 100
MH
OSH Šumperk Šumperský Soptík
2. října SO
8,00
Tyršův stadion v
Šumperku
Soutěž MH v běhu na
60 m s překážkamiKrajské soutěže:

PV
KSH Olomouc
5. června
SO
8,00
Stadion Prostějov
Krajské kolo PLAMEN
PV
KSH Olomouc
6. června
NE
8,00
Stadion Prostějov
Krajské kolo Dorostu
PR
KSH Olomouc
21.8.2010
SO
8,00
Stadion
Okres Přerov
Krajské kolo PS
muži+ženy
OL
KSH Olomouc
25.9.2010
SO

?????
Putovní pohár Hejtmana Ol. KrajeZ jiných okresů:

OL
Břevenec
18. července
NE
11,00
Hřiště TJ
PS - M+Ž
OL
Nová Hradečná
31. července
SO
13,30
Hřiště
PS - M+Ž
OL
Troubelice
28. srpna
SO
20,30
Hasičský areál
Noční PS M + Ž
JE
Lipová Lázně
19.září
NE
11,00
Areál Za lípou
PS M + Ž + V

P R A V I D L A
Velké ceny okresu Šumperk v hasičských soutěžích
H O L B A  C U P 2010


 1. Povinnosti pořadatelů :
      
 1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit tiskopisy pro seznamy jednotlivých družstev  z důvodů případné pojistné události.

 1. Pořadatelé jsou povinni nejpozději 14 dnů před konáním soutěže zaslat na Okresní sdružení propozice soutěže a nejpozději do 14 dnů od konání soutěže výsledky soutěže.

 1. Pořadatelé obdrží od OSH potvrzenou startovní listinu, na které budou družstva prezentována a to tak, že pořadatel může na listinu zapsat pořadí jednoho domácího družstva mužů a jednoho domácího družstva žen, dále je povinen nabídnout výběr startovního pořadí dle výsledků minulého ročníku  (nejdříve 1. družstvu až do 15. místa) Ostatní družstva se dopisují do volných kolonek. U družstev žen stejným způsobem ( od l. až po 7. družstvo). V případě smíšených startů mužů a žen, jsou oslovována družstva v pořadí prvé družstvo mužů, prvé družstvo žen až do 15. místa u mužů a do 7. místa u žen. Prezentace bude prováděna na předchozí soutěži. Končí okamžikem, kdy při zahájení soutěže přečte hlavní rozhodčí startovní listinu. Nejpozději v tomto okamžiku je možno startovní listinu doplnit . Pozdější příjezd bez takto provedené prezentace již brání účasti v soutěži.

 1. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže startéra s kvalifikací rozhodčího a 3 /tři/ rozhodčí . Hlavní rozhodčí bude delegován.

 1. Hlavními rozhodčími jsou pro rok 2010 jmenováni :
Gabriel Krobot,  Roman Jedelský,  Oldřich Jílek, Karel Ondruch, ing. Josef Ošťádal, Václav Matura, Karel Paciorek, Antonín Havlas, Bc. Jiří Kutal,Jiří Krejčí, Martin Sobotka, Petr Strnad, JUDr. Milan Churavý.

 1. Pokud by se hlavní rozhodčí z vážných důvodů nedostavil, rozhodnou ostatní
rozhodčí o tom, který bude vykonávat funkci hlavního rozhodčího.

 1. Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici dvě elektrické časomíry stejného typu
pro případ poruchy, jinak nebude soutěž zahájena.

 1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit odpovídající sociální zařízení pro soutěžící
a diváky.

 1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit.
 2. Pořadatelé jsou povinni se řídit technickými pravidly - viz dále.

 1. V případě, že je na soutěži hlasatel, nesmí vykonávat funkci startéra ani
rozhodčího.

 1. Povinnosti soutěžních družstev :

 1. Soutěžní družstva musí nejpozději do 10.6.2010 odevzdat vedoucímu Velké ceny  soupisku družstev mužů, žen a veteránů potvrzenou OSH ( může obsahovat libovolný počet členů SDH). Pokud bude členem družstva člen jiné-
ho SDH musí mít potvrzen přestup. Pouze z této soupisky budou vybíráni závodníci pro jednotlivé závody. Jiný závodník, mimo zapůjčeného nesmí startovat. Zapůjčený závodník musí  být uveden na soupisce mateřského družstva. U kategorie veteránů platí čl.9 organizačního zabezpečení.

 1. Soutěžní družstva jsou povinna se zaregistrovat u pořadatele nejpozději do za-
hájení soutěže. Soutěž je zahájena nástupem přítomných družstev. V případě,
že družstvo musí ze soutěže předčasně odjet, oznámí to při nástupu pořadateli
a zajistí osobu k přebrání případné ceny.
                  
 1. Soutěžní družstvo je povinno nejpozději při nástupu na plnění discipliny předat
Hlavnímu rozhodčímu kopii soupisky, kde budou startující na dané soutěži označeni kroužkem či křížkem. Na požádání musí členové družstva předložit doklady totožnosti. V případě startu družstva z jiných okresů, musí družstvo odevzdat nejpozději při startu stávající přihlášku se seznamem startujících členů.

 1. Při účasti více soutěžních družstev z jednoho sboru mohou mít družstva
společného strojníka. Pokud startují dvě družstva z jednoho sboru musí být přítomno 12 členů(nejméně), jedno družstvo kompletní, druhé může mít společného strojníka a může být doplněno jedním členem družstva jiného sboru, to platí i pro okresní kolo avšak jen v požárním útoku. Žena v kategorii mužů startovat nesmí. Závodník může startovat v jednom kole na soutěži jen 2x ( za své družstvo a jedenkrát za družstvo, kterému vypomáhá). Tyto skutečnosti je nutno vyznačit v kopii soupisky a oznámit nejpozději před startem hlavnímu rozhodčímu, účast osob, které nejsou členy SH ČMS a
nestartují na dané soutěži za jiné družstvo je vyloučena. Soupiska pro družstva jednoho sboru může být společná.

 1. Během závodní sezony je možno  soupisku doplnit rovněž o nové členy SDH,
případně o závodníky, kteří přestoupí z jiného SDH. Každá změna musí být potvrzena OSH a doplněná soupiska předána vedoucímu Velké ceny.

 1. Je zakázán start osob mladších 15-ti roků na soutěžích  Velké ceny. 

 1. Družstva jsou povinna respektovat pokyny pořadatele a rozhodčích. Při nerespektování pokynů mohou být napomenuta a při opakovaném nerespektování
pokynů může být družstvo vyloučeno ze soutěže, případně seriálu Velké ceny. 

 1. Protest řeší na soutěži hlavní rozhodčí. Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího řeší komisař soutěže. Odvolání proti rozhodnutí komisaře řeší tříčlenná odvolací komise výkonného výboru.

 1. Protest je možno podat jen do rozhodnutí týkajícího se vlastního družstva do 10 minut od skončení pokusu hlavnímu rozhodčímu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího je možno podat odvolání do 10 minut od převzetí rozhodnutí hlavního rozhodčího komisaři soutěže. Proti rozhodnutí komisaře je možno podat odvolání do 10 minut od vyhlášení výsledků soutěže do rukou komisaře. Odvolání řeší odvolací komise do 1 týdne, její rozhodnutí je konečné.

 1. Technické podmínky tratí, strojů a materiálu :

           Trať musí splňovat tyto podmínky :
      
-          základna 2x2 m, výška 10 cm
-          okolí základny zpevněné, aby byly zachovány stejné podmínky pro všechna družstva
-          vzdálenost základny od nádrže - zachovat míry dle Směrnic hasičských soutěží, stejně tak            výška, nádrž bude umístěna ve vztahu k základně dle náčrtu
-          v propozicích nutno uvést délku náběhu k základně,
-          délka trati - čára sestřiku - při 2 hadicích B - 70 m, při třech hadicích B - 90 m - ne delší a            ne kratší,
-          po skončení pokusu bude namátkově přeměřena jedna hadice dle výběru rozhodčího,                    délka musí být minimálně 19 m, úsek pro měření vytýčit zatlučenými kolíky, přeměřuje                    rozhodčí. Startující nesmí hadici natahovat a po vylití vody se již bez vyzvání rozhodčím                  nesmí hadice dotknout. Ve sporných případech se hadice přeměřuje pásmem.
-          šířka hadic - hadice C - průměr 42 mm, plošně 65 mm, hadice B - průměr 65 mm, plošně              100 mm,
-          proudnice - výstřikový otvor - 12,5 mm, tolerance plus, mínus 0,1 mm,
-          koš musí být opatřen funkční ovladatelnou klapkou, nesmí být narážecí, případně opatřen              převlečnou matkou,
-          savice - délka 2,5 m, tolerance plus, mínus 5 cm, měří se délka včetně šroubení,
-          jsou zakázány jakékoliv úchyty na savice na strojích, na materiálu,
-          terče - průstřikové ( průměr otvoru 50 mm ), za terčem klapka zajištěna tak, aby nemohlo            dojít ke sražení klapky zásahem vody do konstrukce terče,
-          terče musí být opatřeny signalizačním zařízením, které signalizuje sražení terče- toto                    zařízení je pouze pomocné - další viz provedení pokusu,
-          obuv - sportovní,
-          vzdálenost zubů půlspojek - musí projít papír,
-          stroje musí být schváleného typu, úpravy povoleny jen pokud se jedná o ejektory,                        umístění páček plynu, nástavců na hrdlo čerpadla,další úpravy jsou povoleny jen pokud                  neodporují bezpečnosti užití,
-          v případě, že nesmí být použit ejektor, musí pořadatel toto skutečnost výslovně uvést                  v propozicích soutěže,
-          přilby musí splňovat podmínky Směrnic hasičských soutěží - viz Příloha č.6 str.65-66,

 1. Provedení pokusu :

-          čas na přípravu pokusu maximálně 5 minut, čas přípravy běží od okamžiku vyzvání                          rozhodčího, rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li k ní uvolněn přístup,
-          start družstva je prováděn na pokyn hlavního rozhodčího startérem. Tento pokyn je                      proveden zapískáním na píšťalku. Startér provádí bezprostředně po tomto pokynu start po            povelu : Na místa, připravte se! Pozor! Buď výstřelem či klaksonem a to i při použití                        časomíry s fotobuňkou. Startér je povinen měnit intervaly mezi jednotlivými slovy povelu a            musí stát ve stejné rovině se startovní čárou.Závodník musí stát za startovní čárou,nesmí              se této nohou dotýkat, je nerozhodná poloha hlavy, případně rukou-tyto mohou                            pomyslnou čáru přesahovat.
-          za předčasný výběh je považován případ, kdy po povelu " Pozor "
           se závodník pohne - startér velí zpět a opakuje start, toto je však již považováno za                   špatný start, předčasný výběh družstva musí být signalizován ihned při použití slyšitelného            klaksonu či výstřelu,
-          v případě, že již byl dán hlavním rozhodčím pokyn k odstartování
          družstva a dojde k viditelnému spadnutí materiálu, je možno základnu opravit do jedné                 minuty - toto je však již považováno za prvý chybný start. Při opakovaném spadnutí již                 družstvo startuje bez možnosti nápravy.
-         koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí
          být našroubován po celou dobu pokusu, v případě, že koš spadne závodníkovi do vody, je             ponořen do vody bez sešroubení či je šrouben pod vodou, je pokus hodnocen jako                       neplatný,
-         savice musí být po skončení pokusu sešroubovány, rozhodčí to ověřuje tak, že za druhou             savici potáhne a zjistí tak, zda je našroubena  na stroji a zda jsou savice spojeny a ne jen             naraženy,
-         měření času elektročasem, v případě poruchy elektročasu, kterou nelze odstranit do 10                 minut, bude použit náhradní elektročas stejného typu - časy dosažené do té doby jsou                 časy platnými,
-         pokus končí zastavením časomíry a na pokyn hlavního rozhodčího, signalizace u terčů je               jen orientační,
-         při přeběhnutí čáry sestřiku se může závodník vrátit, pokud však již dojde k výstřiku vody             z hadice či proudnice, je družstvo hodnoceno neplatným pokusem ,


Organizační zajištění soutěže

Velká cena hasičských soutěží okresu Šumperk - HOLBA CUP 2010


 1. Vyhlašovatelem soutěže je výkonný výbor OSH ČMS v Šumperku. Pro rok 2010 je Velká  cena vyhlášena pro družstva mužů, žen a veteránů.

 1. Do soutěže se mohou zapojit všechny sbory z okresu Šumperk, které se zúčastní soutěží zařazených do Velké ceny. Podmínkou je, že se sbor zúčastní okrskového kola soutěží v požárním sportu.

 1. Do soutěže Velké ceny pro rok 2010 jsou zařazeny soutěže sborů, jejichž družstva se
V roce 2009 umístila na l. až 15. místě, dále I. kolo / okresní soutěž /  soutěže v požárním sportu  . Jedná se tedy o maximálně 16 soutěží. Pokud by do budoucna poklesl počet soutěží pod č.l5, bude zařazena soutěž sboru dle pořadí v soutěži.Výjimku tvoří kategorie žen, kde pro tuto kategorii má právo uspořádat soutěž započítanou do Velké ceny vítěz předchozího ročníku.

 1. Pro rok 2010 jsou do Velké ceny zařazeny soutěže pořádané sbory v R udě nad Moravou, Dolních Studénkách, Kolšově, Třeštině, Hrabišíně, Bludově, Zvoli, Pavlově, Bohuslavicích,  Ráječku, Novém Malíně, Nemrlově, Dolní Libině, Chromči,Postřelmůvku a Okresní soutěž. V kategorii žen soutěž v Hrabové. Do Velké ceny v kategorii veteránů jsou zařazeny soutěže v Dolních Studénkách, Bludově, Třeštině,Bohuslavicích a Novém Malíně .Soutěže budou probíhat dle termínů daných výkonným výborem, zahájení všech soutěží se doporučuje v l0,00 hodin, nedělní soutěže zejména / odjezdy členů družstev do škol /.

 1. Pro rok 2010 je jmenována komise ve složení Petr Strnad,Lubomír Bín, Václav Matura, náhradník Karel Paciorek, která před zahájením soutěží provede  prohlídku tratí, má právo rozhodnout, zda tyto tratě odpovídají technickým požadavkům a zda z hlediska bezpečnosti je možno zde soutěž konat.

6.  Do hodnocení Velké ceny se započítávají nejlepší umístění na 15-ti soutěžích.
.
 1. Nebude započítána soutěž :

 1. pořádaná sborem, který se nezúčastní okrskového kola
 2. soutěž, kde budou hrubě porušena pravidla Velké ceny
 3. soutěž, kde povětrnostní podmínky znemožňují pořádaní soutěže      
    
 1. Body do soutěže Velké ceny získávají družstva mužů za umístění na 1. až 20. místě (za 1. místo 20 bodů, za 20. místo 1 bod). V kategorii žen a veteránů za umístění na 1. až 5. místě (za 1.místo 10 bodů, za 5. místo 2 body). V případě účasti družstev z jiných okresů se po ukončení soutěže  stanoví pořadí družstev okresu Šumperk.

 1. V okresní soutěži je v kategorii mužů hodnoceno prvých 15 družstev tak, že vítěz získává 30 bodů, družstvo na 15. místě 2 body . V kategorii žen je hodnoceno prvých 10 družstev - vítěz 20 bodů, družstvo na 10. místě 2 body. V případě, že se postupující družstva nezúčastní krajské soutěže, získané body se jim odeberou.
  
 1. Kategorie veteránů soutěží se stroji PS 8, na stroji mohou být úchytky na savice. Na sacím vedení mohou startovat členové starší 35-ti roků, na dopravním a útočném vedení členové starší 40-ti roků. V soutěžích veteránů smí v družstvu startovat jen
jeden člen, který nastupuje v kategorii mužů na dané soutěži za stejný sbor. Zapůjčit lze jen jednoho člena z družstva startujícího na dané soutěži v kategorii veteránů.
Pokud se zúčastní družstvo, které splňuje podmínky startu v soutěži veteránů soutěže v hlavní kategorii mužů, nesmí startovat v soutěži veteránů.

 1. V termínech, kdy jsou pořádány soutěže Velké ceny, není povolena a nebude zařazena do kalendáře  soutěží jiná soutěž zařazená do Velké ceny.

 1. II. kola soutěží v požárním sportu se zúčastní vítězové okrskových kol, prvá tři družstva II. kola předchozího ročníku a to nezastupitelně. Soutěže se mohou zúčastnit družstva , která se přihlásí v termínu sděleném v organizačním zajištění II. kola pro rok 2010.
     
 1. Součástí tohoto organizačního zabezpečení Velké ceny jsou pravidla, která jsou závazná jak pro pořadatele soutěží, tak soutěžní družstva.V zásadě je vycházeno ze Směrnic hasičských soutěží, pokud není v pravidlech Velké ceny stanoveno jinak.

 1. Soutěž Velké ceny bude  vyhodnocována Okresním sdružením ve všech kategoriích
Na Soutěži mistrů. Tuto soutěž má právo uspořádat vítěz předchozího ročníku Velké ceny v kategorii mužů dle propozic schválených výkonným výborem. V případě nezájmu  o uspořádání této soutěže, má právo soutěž pořádat další družstvo dle konečného pořadí. Této soutěže se zúčastní prvých 10 družstev mužů, 7 družstev žen dle bodového hodnocení, prvá tři družstva mužů z I. kola soutěže v požárním sportu a to nezastupitelně. V kategorii veteránů družstva, která získala body alespoň na jedné soutěži Velké ceny. Výsledky této soutěže již konečné výsledky neovlivní . Pokud by došlo po započítání výsledků 15-ti soutěží k rovnosti bodů, o konečném umístění rozhoduje lepší umístění  / platí pro případ  konečného umístění v prvé desítce - sedmičce a pro  možnost pořádat soutěž Velké ceny /, na jednotlivých soutěžích.
Účast na této soutěži je povinná, omluva je možná jen ve zcela výjimečných případech. Družstvo, které se této soutěže nezúčastní bude potrestáno odebráním  20-ti bodů pro příští ročník, při opakované neúčasti ztrátou pořadatelství Velké ceny. Ztrácí i případné ceny udělované na této soutěži.

 1. Pro rok 2010 jmenuje výkonný výbor vedoucího Velké ceny v měsíci březnu 2010. V jeho pravomoci je delegovat na soutěže hlavního rozhodčího, komisaře, zajišťovat nutnou administrativu, zveřejňovat výsledky, podávat výklad pravidel. Svolává odvolací komisi, jejího zasedání se účastní s hlasem poradním a zveřejňuje rozhodnutí odvolací komise.

 1. Pro každou soutěž Velké ceny je delegován komisař, člen výkonného výboru, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího o protestu, kontroluje soupisky družstev a má právo zkontrolovat totožnost členů soutěžních družstev před startem. Společně s hlavním rozhodčím a velitelem soutěže pořizuje zápis o průběhu, výsledcích a případných protestech na soutěži. Má právo učinit rozhodnutí, že pro hrubé porušení pravidel ze strany pořadatelů, případně pro nezpůsobilé povětrnostní podmínky, nebude soutěž započítána do hodnocení Velké ceny.V případě podání protestu proti rozhodnutí komisaře věc projedná za účasti zástupce dotčeného družstva rada velitelů a doporučí řešení odvolacímu orgánu Odvolacím orgánem proti rozhodnutí komisaře je tříčlenná odvolací komise složena z členů výkonného výboru-komisařů a při své m rozhodování přihlédne ke stanovisku rady velitelů, není jím však vázána. Svolává ji operativně vedoucí Velké ceny a protest musí být vyřešen nejpozději do 14-ti dnů.