Duben 2011

Soutěž mladých hasičů v Dolních Studénkách.

26. dubna 2011 v 11:25 | Martin |  Akce
SDH DOLNÍ STUDÉNKY
VÁS
srdečně zve na 8. ročník pohárové soutěže
" O putovní pohár MH SDH Dolní Studénky "
kdy: 1. května 2011
kde: dráha SDH Dolní Studénky
prezentace: 9:00 - 9:45 hod
zahájení: 10:00 hod
disciplíny: Požární útok
Štafeta požárních dvojic
kategorie: - starší
- mladší
terče: Průstřikové o průměru 50 mm, elektrická časomíra.
nářadí: Vlastní, včetně PS 12
hodnocení: Disciplíny se hodnotí dle směrnic hry " PLAMEN ".
Vítězem v obou kategoriích se stává družstvo
s nejnižším součtem umístění. V případě rovnosti
součtu umístění, rozhoduje požární útok.
Tři nejlepší družstva v obou kategoriích budou
ohodnocena věcnými cenami.
S pozdravem vedoucí mládeže SDH DS Radim Ženožička 605 759 954

Nebezpečí při pálení čarodějnic.

26. dubna 2011 v 11:21 | Martin
Poslední dubnový večer je odnepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto
oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské
neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů
vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k
požáru.
· pečlivě vyberte bezpečné místo pálení - rozdělání ohně (ideální je hliněný podklad),
· nerozdělávejte ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy ani na louce apod., oheň
nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, rašelině, v blízkosti
stohů, seníků a do 50 m od okraje lesa,
· před rozděláním ohně zhodnoťte aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních
větších dešťových srážek, směr a sílu větru),
· při náhlém zhoršení počasí, zejména silném větru, pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
· pamatujte na bezpečnou vzdálenost od budov, aby nedošlo k jejich zapálení,
· při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např.
benzín, naftu či líh,
· rozdělávejte pouze takový táborák, který jste schopni zvládnout,
· na otevřených ohništích můžete spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné
materiály,
· oheň nenechávejte bez dozoru, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření a vzniku
požáru,
· ohniště po ukončení akce důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním
zeminou, při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí
být chladné,
· při rozdělání ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let,
· při vznícení oděvů si okamžitě lehněte, zakryjte si obličej a válejte se, dokud plameny
nezhasnou, nedotýkejte se popálenin, ihned popálené místo ponořte do čisté vody
a vyhledejte odbornou pomoc,
· pokud se vám oheň vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.

Pálení čarodějnic 2011.

22. dubna 2011 v 7:25 | Martin |  Akce
SDH Dolní Studénky

vás zve

v sobotu 30. 4. 2011

na

VII. ročník

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

začátek v 18:00 na kulturním areálu

pro zájemce: slet účastníků již v 17:30
u mat. školky v Králci
u zákl. školy v Dolních Studénkách
odkud proběhne hromadný přesun

Připraveno: spousta soutěží a zábavy !!!
čarodějnická tombola !!!
hlad a žízeň budou zažehnány !!!
povinná výbava čarodějnic s sebou !!!

Přileťte se příjemně pobavit !!!